Jukka valmistaa damaskusveitsien terät perinteisellä damaskustekniikalla, jossa pehmeä ja runsashiilinen teräs taotaan kerroksittaiseksi. Useilla, noin 150-200 kerroksen damaskoinnilla saadaan aikaan näyttävin kuvio. Erilaisiin kuvioihin käytetään eri menetelmiä, esim. kiertämistä. Nykyään käytetään myös tapaa, jolla kahta terästä, tavallista runsashiilistä sekä nikkeliä sisältävää runsashiilistä terästä, taotaan damaskitekniikalla kerroksittain yhteen. Näin saadaan aikaan esim. hyvät vuoluominaisuudet ja näyttävät kuviot.